Biketour Krakau- Hohe Tatra- Slowakei- Hainburg  626km, 11'077hm  26.Mai bis 1.Juni 2024

 

1. Etappe: Krakau- Zakopane   136.8km, 2591hm

2. Etappe: Zakopane- Helpa   85.72km, 2032hm

3. Etappe: Helpa- Banska Bystrica   110.7km, 2062hm

4. Etappe: Banska Bystrica- Banovce   110.8km, 1960hm

5. Etappe: Banovce- Senec   128.9km, 2267hm

6. Etappe: Senec- Hainburg   53.29km, 165hm


‹bersichtskarte